วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
floor 1
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿6,750,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿32,000
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 45.25 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿52,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿92,500
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿60,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 61
area พื้นที่ : 56.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿125,000
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿39,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 35.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿85,000
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 20
image
เช่า
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 33
image
เช่า