Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
create สร้างเมื่อ 28/05/2567
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/05/2567
ราคาเช่า
฿17,000 (752 บ./ตร.ม.)
สัญญา 12 เดือน
Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
ดูรูปทั้งหมด : 11 รูป
Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร Ideo Q Chula Samyan ห้องสตูดิโอวิวตึกมหานคร
คอนโด
Ref no. A2947

area พื้นที่ : 22.60 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1 ห้องน้ำ
floor ชั้นที่ : 21-50
เช่าแล้ว
รายการใกล้เคียง
image
เช่า
฿24,000
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้