ลาดพร้าวตอนต้น ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว โชคชัยร่วมมิตร

image
เช่า
฿23,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 17
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 27
area พื้นที่ : 35.80 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿35,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 26
area พื้นที่ : 76.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 22
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 26
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 25
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 27
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 25
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 26
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿19,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 28
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 21
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 39
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿32,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 28
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿22,000
฿20,000
area พื้นที่ : 39.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿32,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 56
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 43
floor 1
image
เช่า
฿21,000
฿20,000
area พื้นที่ : 54.20 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 29.44 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 56.12 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 42
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29