คอนโด ไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน

image
เช่า
฿25,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 0
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿18,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 1
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿24,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 2
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿32,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 1
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿21,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 4
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿23,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 25
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 24
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 5
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿17,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 14
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿23,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 39
area พื้นที่ : 33.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿19,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 10
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image play-video
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 5
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 5
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿18,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 8
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 15
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿40,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 4
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 3
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 23
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 4
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿20,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 8
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿17,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 50
area พื้นที่ : 24.80 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 9
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿18,500
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 17
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 64
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
฿22,500
area พื้นที่ : 34.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿18,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 19
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿18,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 28
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿24,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 17
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 15
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿18,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 8
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
฿16,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 74
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 22.20 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿24,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 17
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 52
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 11
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿15,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 71
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿17,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 66
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
฿23,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10